“MEUSAREE SAREE” (Pracovat společně) (8.1.-8.2.2009)

Charita Česká republika ve spolupráci s Local Club Písek pořádá dne 8. 1. 2009 od 20 hodin vernisáž fotografií Petra Šilhánka "MEUSAREE SAREE"  (Pracovat společně), které zachycují humanitární a rozvojové projekty Charity Česká republika v Indonésii. Součástí večera bude promítání dokumentárního filmu a fotografií, debata s programovým manažerem o činnosti Charity v Indonésii.

Vstupné zdrarma

 

Adresa Klubu:

π Local Club, Velké náměstí 114, Písek

 

“MEUSAREE SAREE” (Pracovat společně) (8.1.-8.2.2009)

 
 

MOLDAVSKO ve sjednocené Evropě (13.11. 2008 v 19 hod, Klub cestovatelů KARAVANSERÁJ, Masarykovo nám.22, Praha 1)

Debata o současném postavení Moldavska v Evropě s ohledem na sociální situaci-Jan Černík Charita ČR, projekce fotografií Petr Šilhánek, prezentace projektů Caritas Czech, lidová hudba Rodica Stegaresku

Moldova in Europe (13.11. 2008 v 19 hod, Klub cestovatelů KARAVANSERÁJ, Masarykovo nám.22, Praha 1)

 
 

Indonésie v klubu Fléda, Brno, Štefánikova 24 (29.9.2008 vernisage and concert)

Fotografie mapující rozvojové a humanitární projekty Caritas Czech republic. Publikace, rozhovory o problematice zahraniční pomoci a koncert etno dechovky All Star Refjúdží Band. Vstupné dobrovolné. Začátek v 18 hodin.

Indonesie in club Fleda, Brno, Štefánikova 24 (29.9.2008 vernisage and concert)

 
 

Srí Lanka a Indonésie v Mad baru, Plaská 5, Malá Strana, Praha (10.7.- 4.8.2008)

„I zde se dříve rozléhal třešňový kouř z vodních dýmek," huláká Jeyashendrian skrz helmu:"A teď se podívej! Z domků je přírodní pohřebiště a můžeme být rádi, že vítr všechen zápach z mrtvol záhy rozehnal". 

ukázka z povídky: Sázení stromků

Sri Lanka a Indonesie in Mad bar, Plaská 5, Malá Strana, Prague (10.7.- 4.8.2008)

 
 

MOLDÁVIE, UKRAJINA, v komunitním centru Prádelna, Holečkova 38, Praha (8.duben,8.april-květen, may)

Jeden z projektů, který by měl zlepšit ekonomické a sociální postavení jednotlivých obyvatel i celé komunity vybraných oblastí tak, aby nebyli nuceni emigrovat za prací do jiných států. Projekt se zaměřuje také na zvýšení povědomí moldavských občanů, především těch ze silně ekonomicky zaostalých regionů a mládeže ze sociálně slabých skupin, o negativních aspektech nelegální migrace.

MOLDAVA, UKRAIN, komunit center Prádelna, Holečkova 38, Prague (8.duben,8.april-květen, may)

 
 

Dva roky po Tsunami, v KC Zahrada v Praze na Chodově (březen, duben/march, april 2008)

Plantáž kokosových palem

Výsadba stromů je důležitým charitním projektem. Na zdevastovaném pobřeží vyroste nový zelený pás. Až vzrostlé stromy začnou vrhat stín, vrátí se do něj rybáři, kteří by tu teď během dne nevydrželi. Kořeny stromů zpevní půdu a budou sloužit jako přirozený vlnolam. Kokosová palma je zároveň zdrojem obživy pro obyvatele Srí Lanky.

 

Dva roky po Tsunami, Prague, in KC Zahrada, district Chodov (březen, duben/march, april 2008)

Coco-nut palm plantation

Tree planting is an important Caritas project. A new green belt will grow on the devastated coast. As soon as the full-grown trees provide some shade, the fishermen, who now wouldn't be able to stay here during the day, will come back. The tree roots will strengthen the soil and will serve as natural break water. At the same time, the coco-nut palm provides a living for the Sri Lankan inhabitants.

 
 

Dva roky po Tsunami, v Artkině Centrál Hradec Králové (1.-30.12. 2007, putovní výstava)

V roce 2007 vzniká ze Srí Lanky a Indonésie jak obrázková publikace „Dva roky po Tsunami", tak i fotografická výstava, která nejenom poukazuje na dlouhodobé zahraniční projekty, ale i přináší svědectví z každodenního života.

(vernisage 2007)-23.10. Hradec Králové AC KLUB, 25.10 České Budějovice KLUB SOLNICE,  31.10  Brno KC CELZUS, 8.11 Ostrava KC GABRIEL, 29.11.  Praha KC ZAHRADA

Dva roky po Tsunami, in Artcinema Central Hradec Kralove (1.-30.12. 2007, putovní výstava)

itinerant exhibition (vernisage 2007)-23.10. Hradec Králové AC KLUB, 25.10 České Budějovice KLUB SOLNICE,  31.10  Brno KC CELZUS, 8.11 Ostrava KC GABRIEL, 29.11. KC ZAHRADA

 
 

Gruzie-Caritas Czech republic (Art Café Irma, ul. Karolíny Světlé 35, Praha 1-Staré Město, permanent exhibition)

Fotografie Petra Šilhánka z Gruzie jsou vystaveny v Art Café Irma (Karoliny Světlé 35, Praha 1-Staré Město). Cyklus černobílých snímků dokumentuje projekty Caritas Czech republic  a její zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Gruzii.

Podnik má otevřeno do 2 hodin ráno. Výstava - stálá expozice, permanent exhibition

Georgia-Caritas Czech republic (Art Café Irma, ul. Karolíny Světlé 35, Praha 1-Staré Město, permanent exhibition)

 
 

Papa e Mama e India, Jan Biggles Hanzlík (Club galerry Újezd, May 2007)

I tentokrát se Galerii Újezd podařilo oslovit významného českého tvůrce ručně zvětšovaných černobílých fotografií za účelem přiblížení pro někoho tak vzdálené země jako je Indie. Autor svým rukopisem definuje strop lidské fantazie, porovnává humánní hierarchii a nabízí pohled do lidských duší.

Ponořte se společně s námi do indických zátiší a vychutnejte atmosféru nekonečného orientu.Nezapomenutelný zážitek Vám přeje 1. žižkovský fotografický ateliér Papa e Mama.

Papa e Mama e India, Jan Biggles Hanzlík (Club galerry Újezd, May 2007)

 
 

Na pětistovce do Alp v době krize (Galerie Újezd, June 2007)

Po konci války letěla inflace tak, že Říšská banka nestačila tisknout. Nové stotisícovky obíhaly sotva čtrnáct dní a už se připravovaly miliónovky. Každé pondělí vycházel čerstvý kurs dolaru a peníze se staly iluzí.  Kdo tehdy prodával, zároveň chudl, kdo vbrzku hotovost za potraviny nesměnil, ocitl se v bídě. Pro výplatu se chodilo s kufrem a všichni střádalové byli na mizině.

Skutečný blahobyt měli pouze lidé s devizami, s akciemi, nebo s velkými věcnými hodnotami. Tehdy inflace řádila jak tubera.

  A právě v  této době, kdy nikdo nedokázal udržet hodnotu peněz, se náš neznámý autor vydává do Alpských průsmyků a zaznamenává dobové fotografie.

Na pětistovce do Alp v době krize (Galerie Újezd, June 2007)