kiosek (photo Petr Silhanek)

„Varung" neboli kiosk  jehož znovuotevření umožnil charitní projekt mikrokreditů. Mikrokredity (drobné neúročené půjčky s dlouhou dobou splatnosti) dávají šanci začít nový život i těm nejchudším. Každý se může postavit na vlastní nohy. Fotobanka-PAPA E MAMA

 

 

varung (photo Petr Silhanek)

"Varung", a kiosk that was re-opened thanks to the micro credit charity project. Micro credits (small non‑interest bearing loans with a long maturity period) offer a chance to start a new life even to the poorest. Everyone can launch out on their own. Photobank-PAPA E MAMA