Zugdidi

„Oříšky! Slunečnicová semínka! Buráčky! Pražené i nepražené! Kupte si! Za 50 tetri kornoutek! A vy, holoubci, vy to máte zadarmo!“

Zugdidi

„Nuts! Sunflower seeds! Peanuts! Roasted and unroasted! Buy it! For 50 tetri one cornet! And you, pigeons, you have it for free!“